Ndërtimi Godine administrative në autostradë.

Klienti: Ilir Skënderi.

Rehabilitimi i Fasadave në Qendër të Qytetit Lushnje, 16 Objekte.

Klienti: Bashkia Lushnje Nënkontraktim nga `Salillari`Shpk

Punime Infrastrukture Gjiri i Lalëzit.

Klienti: OMNIX ALBANIA

Shtesë Kati dhe Rikonstruksion Objekti, Pezë Helmes Tiranë.

Klienti: Bujar Nora

Përforcimi Strukture Beton/Arme ; Rikonstruksion Objekti Ekzistues,
Ndërtimi i Shkollës Private “AGIMI ISLAM”.

Klienti: QATAR CHARITY

Ndërtimi i Godine Banimi 2Kat +Papafingo.

Klienti: Nezir Dedej, Nënkontraktim nga`Rozafa` Shpk

Ndërtim Godine Shërbimi, Hotel, Tepelenë.

Klienti: Robert Tarka

Rikonstruksion Ambjente Shërbimi BluePoint, Tepelenë.

Klienti: BLUEPOINT Shpk

Ndërtimi i Godine Banimi 2Kat +Podrum, Prush Vaqarr.

Klienti: DRINI MALILE

Ndërtim Godine Banimi 2Kt, Pezë e Vogël.

Klienti: ILIR KAZAZI

Përforcim Godine Dëmtuar nga Tërmeti, Durres.

Klienti: Hotel DYRRAH

Përforcim Godine QTU për shtesë Kati.

Klienti: MANE TCI Shpk