Ndërtimi i Blast Platform Kp105 Pipe Yard 5

Klienti: SPIECAPAG, Trans Adriatik Pipe Line, TAP.

Ndërtimi i Blast Platform Kp98 + 100

Klienti: SPIECAPAG, Trans Adriatik Pipe Line, TAP.

Rikonstruksioni i Antenave të Antës në Malin e Krujës.

Klienti: ANTA Agjensia Ndërkombëtare e Trafikut Ajror.