Disa nga projektet kryesore të realizuara

Ndërtim Objektesh Kulti

Punime Rifiniture, Dekori, Veshje Mermeri Fasade, Dysheme, Ndërtim Xhamish etj.

Kliko për më tepër

Ndërtime Civile

Ndërtimi godinash administrative, Rehabilitim Fasadash, Punime Infrastrukture, Shtesë Kati, Rikonstruksion, Përforcim Strukture etj

Kliko për më tepër

Ndërtime Industriale

Ndërtimi i Blast Platform, Rikonstruksion Antenash etj

Kliko për më tepër